Ekologický bitúnok

V lete 2013 sme ukončili výstavbu prvej etapy ekologického bitúnku a rozrábky pre hovädzí dobytok.
Pojem ekologický bitúnok znamená, že sú v ňom porážané len ekologické zvieratá, takže nemôže dôjsť k zámene mäsa za neekologické. My vám ponúkame mäso v zaručenej kvalite BIO od zvierat s prevereným pôvodom. Rovnaký dôraz kladieme aj na maximálnu kulinársku kvalitu mäsa, ktorá je veľmi závislá od postupov pred, počas a po porážke. Preto je náš bitúnok riešený tak, aby sme dokázali zabezpečiť upokojenie zvieraťa pred porážkou, bezstresovú porážku, postupné vychladzovanie a zrenie mäsa v dvoch etapách.

Uvedené procesy vieme garantovať vďaka tomu, že náš bitúnok je nízkokapacitný, aktuálne porážame maximálne 2 až 3 kusy dobytka týždenne. Pre porovnanie, kapacita priemyselných bitúnkov je vyše 500 kusov týždenne, preto je nereálne očakávať od nich dodržiavanie na čas a financie náročných procesov.

 

  IMG_5619 IMG_5657IMG_5651IMG_5648 IMG_5644 IMG_5634 

Poď hore!