Ekologický bitúnok

Ekologický bitúnok na našej farme prevádzkujeme od roku 2013.
Pojem ekologický bitúnok znamená, že sú v ňom porážané len ekologické zvieratá, takže nemôže dôjsť k zámene mäsa za neekologické. My vám ponúkame mäso v zaručenej kvalite BIO od zvierat s prevereným pôvodom. Rovnaký dôraz kladieme aj na maximálnu kulinársku kvalitu mäsa, ktorá je veľmi závislá od postupov pred, počas a po porážke. Preto je náš bitúnok riešený tak, aby sme dokázali zabezpečiť upokojenie zvieraťa pred porážkou, bezstresovú porážku, postupné vychladzovanie a zrenie mäsa v dvoch etapách.

Na našom bitúnku porážame cca. 15-20 kusov zvierat týždenne všetkých kategórii, t.j. teliat, kráv ale aj mladých býkov alebo jalovíc. Vďaka tomu dokážeme zákazníkom ponúknuť pravidelné dodávky takmer všetkých druhov hovädzieho mäsa v najvyššej kvalite. Na druhej strane, v porovnaní s priemyselnými bitúnkami, kde sa porážajú stovky kusov týždenne, nám naša kapacita ešte stále umožňuje dodržiavať technologické postupy, ktoré vzhľadom na svoj charakter sú ťažko očakávateľné od veľkých spracovateľov.

 

  IMG_5619 IMG_5657IMG_5651IMG_5648 IMG_5644 IMG_5634