Pri odoslaní emailu ste si vedomí, že prevádzkovateľ Ing. Peter Badiar – BONUM , bude spracúvať vaše osobné údaje poskytnuté v danom emaile. O spracúvaní vašich osobných údajov, ako aj o svojich právach, ste boli poučený v dokumente Informácia pre dotknuté osoby.

 

[cscf-contact-form]

Kontakt

Ekologický bitúnok
Farma Turová
Budča 712
962 34 Turová

tel.: +421 917 400 700

Email: farmaturova@farmaturova.sk