Ekologická Farma

Chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka sa na Farme Turová venujeme od roku 2006.

Od roku 2008 je celý chov registrovaný v systéme ekologického poľnohospodárstva, kde je nutné dodržiavať prísne stanovené pravidlá upravené zákonmi a kontrolované inšpekčnými orgánmi.

Naša farma hospodári na vyše 235 hektároch poľnohospodárskej pôdy, ktorá slúži ako krmovinová základňa pre nami chované zvieratá.

Od počiatku bol hlavným produktom našej farmy mäsový dobytok a v menšej miere bioseno. Vzhľadom na neexistenciu bitúnku, ktorý by bol schopný porážať hovädzí dobytok v kvalite BIO, všetky naše zvieratá končili zamiešané s neekologickými zvieratami v jednom kamióne, ktorý ich odviezol na porážku alebo ďalší výkrm do zahraničia.

Uvedená medzera na trhu nás inšpirovala k výstavbe ekologického bitúnku určeného na porážku hovädzieho dobytka.

Pri budovaní našej farmy sme využili aj NFP zo zdrojov Európskej Únie. Bližšie informácie tu.

IMG_4579 MINOLTA DIGITAL CAMERA MINOLTA DIGITAL CAMERA MINOLTA DIGITAL CAMERA MINOLTA DIGITAL CAMERA MINOLTA DIGITAL CAMERA